Artificiële intelligentie zet data om in kennis die betere zorg toelaat.

Maak kennis met onze AI-gevoede systemen en oplossingen die informatie omzetten in bruikbare inzichten.

Artificiële intelligentie zet data om in kennis die betere zorg toelaat.
 
Neem contact met ons op

In uw verandering naar een op waarde gebaseerde gezondheidszorg hebt u inventieve manieren nodig om kosten te verlagen en de resultaten te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat artificiële intelligentie de sleutel is tot het realiseren van deze op waarden gebaseerde aanpak. AI kan helpen om medische apparatuur slimmer, beeldvorming en laboratoriumresultaten sneller, en onderzoeken nauwkeuriger te maken.

Een betrouwbare AI-expert sinds de jaren 90

Sinds de jaren 90 is Siemens Healthineers actief in het domein van machine learning. Het resultaat hiervan zijn meer dan 400 patenten in het domein van "Machine Learning", 75 octrooiaanvragen in "Deep Learning" en meer dan 30 AI-gevoede toepassingen.

Het basisalgoritmesysteem is zeker niet nieuw. De theoretische principes hebben wortels in de jaren 80 en 90, maar doordat het rekenvermogen toen onvoldoende was voor de analyse van dergelijke grote datavolumes, werd het geen succes. Tegenwoordig zijn er voldoende trainingsdata beschikbaar - ook in de medische sector - en is het rekenvermogen aanzienlijk toegenomen, zodat de implementatie van diepe neuronale netwerken nu mogelijk is.

 

Data van hoge kwaliteit zorgen ervoor dat de resultaten voortdurend verbeteren. Daarom heeft Siemens Healthineers de afgelopen jaren geïnvesteerd in een speciaal daarvoor ontwikkeld lees- en annotatieteam, dat een database heeft gebouwd die nu meer dan 100 miljoen actuele afbeeldingen, rapporten, klinische en operationele gegevens bevat die hun algoritmen voeden en trainen.

 

Er is een krachtige infrastructuur nodig om deze enorme datasets te beheren en te verwerken. Om AI en zijn algoritmen te ontwikkelen, is een zeer performante infrastructuur cruciaal. Verder is het onmogelijk om de algoritmen te ontwikkelen en te trainen zonder krachtige datacenters. Ons uitgebreid scala regionale datacenters levert die kracht. Onze supercomputer alleen al in Edison, NJ, VS drijft onze algoritmewerkkracht aan met 1,0 PetaFLOPS, wat overeenkomt met 1.000.000.000.000.000 bewerkingen per seconde aan rekenkracht.

Essentieel voor ons succes bij deze inspanningen is een nauwe samenwerking met onze partners - partners zoals gerespecteerde zorgverleners, die vervolgens samenwerken met ons team van honderden getalenteerde en bekroonde AI- en datawetenschappers voor een uitzonderlijk resultaat.

AI-gevoede systemen en oplossingen om uw zorgverlening en -beheer te verbeteren
Artificiële intelligentie is in veel innovaties van Siemens Healthineers ingebouwd. Met deze door AI aangedreven systemen en oplossingen kunt u uw zorglevering en -beheer automatiseren, standaardiseren en individualiseren. Uw resultaat: intelligente gegevens - voor een verbeterde efficiëntie en productiviteit, een hogere kwaliteit van de zorg en een betere patiëntervaring.

Met het doelbewuste gebruik van AI kunnen we ons begrip en de behandeling van ziekten revolutionair veranderen en de aard van welzijn en gezondheidszorg wijzigen. We maken het potentieel van AI waar met een steeds groter wordend Siemens Healthineers-portfolio en zorgen dat talrijke producten en services met ingebouwde AI een tastbare realiteit worden.

 

1European and Northeast Asia Data Center in planning